دانشنامه زکات

این کتاب توسط دانشمند بزرگ جهان اسلام و رییس اتحادیه علمای اسلام، جناب دکتر یوسف قرضاوی به رشته تحریر در آمده است نشر احسان مفتخر است که این کتاب را به تمام محققیق و پژوهشگران فارس زبان تقدیم کند.