دانشنامه زکات

این کتاب توسط دانشمند بزرگ جهان اسلام و رییس اتحادیه علمای اسلام، جناب دکتر یوسف قرضاوی به رشته تحریر در آمده است نشر احسان مفتخر است که این کتاب را به تمام محققیق و پژوهشگران فارس زبان تقدیم کند.

جانِ شیفته

تا زنده ایی مبادا بمیری!

12
برگزیده از صفحه
فکر کنم باران دیشب مرا شسته، امروز “تو” ام

قرار روزهای بی قراریم! کجای آسمان ببینمت؟ من از جست و جوی زمین خسته‏ ام…

رویای تبت

دوستی یک زن و مرد هیچ وقت ساده نیست.

دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد

به آدم هایی که زندگی احساسی برایشان در درجه دوم اهمیت قرار دارد، به گونه ای رشک می برم، آنان شاهان این دنیایند، شاهانی رویین تن.

پاره یادداشت ها

دارم می‌میرم از بس نمی‌توانم بمیرم، از بس بلد نیستم بمیرم!

نفر هفتم

گفتم: آره. اما ببین، من هیچ وقت یه زرافه رو در حال بچه به دنیا آوردن، یا حتی وال ها رو در حال شنا ندیدم. پس چرا بچه کانگورو این قدر باید مهم باشه؟ واسه این که یه بچه کانگوروئه، همین. تسلیم شدم و شروع کردم به ورق زدن روزنامه. هیچ وقت نتوانسته ام دخترها را در بحث مغلوب کنم.

طاهره، طاهره عزیزم

مدت ده روز است که منتظرم، زیرا نامه‌ات را ده روز قبل گرفتم و این امیدواری در من پیدا شده که هر روز منتظر باشم.

تارک دنیا مورد نیاز است

بعضی از حرف ها ته گلو را می خاراند و تنها راه خلاصی از دست شان به زبان آوردنشان است.

اعترافات

یگانه تصویری است که از انسان وجود دارد و به احتمال تا ابد همین یک تصویر وجود خواهد داشت.

میرا

من شما را دوست دارم. من باید شما را دوست بدارم؛ پس شما را دوست دارم. شما انسان هستید پس من شما را دوست دارم. من همه انسان‌ها را -هرطور که باشند- دوست دارم.

دیدن دختر صددرصد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل

زندگی کردن با حسادت خیلی سخته. مثل این می مونه که جهنم کوچکت رو هی با خودت این طرف و اون طرف ببری.

سرزمین نوچ

هنوز عماد روی صندلی ننشسته که صنم می گوید: «عماد، تو هنوز از کارم چیزی نگفتی.» اوه… یادم رفته بود. چند وقتی بود که آلکس دنبال کارمند می‌گشت. چون خیلی از مشتری‌هاش ایرانی‌اند، می‌خواد یه کارمند ایرانی بگیره. تو هم که انگلیسی‌ات خیلی خوبه. بهش گفته بودم داری می‌آی.

11
برگزیده از صفحه