تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع فروزنده، واحد 406
021-66954404
ورود

ثبتنام کتاب
تأثیر اندیشه‌های سیاسی - اسلامی بدیع‌الزمان سعید نورسی بر اسلام سیاسی در ترکیه با تأکید بر حزب عدالت و توسعه
نویسنده صفر ولدبیگی
ناشر نشر احسان
زبان فارسی
تعداد صفحات 368
سال انتشار 1395
قطع  

در دنیای پر التهاب و آشوب‌زده که هر روز با عناوین گوناگون خون صدها بی‏‌گناه ریخته می‌شود نیاز به یک بازبینی جامع، ضروری به نظر می‌رسد.
به خصوص اینکه آبشخور بسیاری از این کشتارها، تصور، تعبیر، تفسیر و توقع غلط از آموزه‌های ادیان است. امروز بیشتر از هر روز و زمان دیگر نیاز به شناخت بهتر و گسترش هر چه بیشتر اندیشه‌‌های اسلامی دینی، آشتی‌جویانه و مشفقانه احساس می‌گردد تا شاید با درک و فهم این آموزه‌های مهرورزانه اسلامی، چهره و روی صلح‌جویانه‌ی دین نیز برجسته گردد.
استاد بدیع الزمان سعید نورسی چهره‌ای است که می‌توان به عنوان نماد وحدت و آشتی‌خواهی در میان اقوام گوناگون مطرح گردد.
نظرات و دیدگاه‌های آشتی‏‌جویانه و مهر‏جویانه ایشان در صورتی که به شیوه صحیح بازخوانی گردد، می‌تواند قوی‌ترین راهکار فرهنگی – سیاسی برای خروج از بحران‌های تفرقه‏‌آمیز در منطقه گردد.
از آن‌جایی که چهره و اندیشه‌های بدیع الزمان شیخ سعید نورسی اصلاحگر بزرگ دنیای اسلام در میان جامعه ایرانیان و کردها به ویژه جامعه دینی و دانشگاهی بسیار گمنام و ناشناخته است و بجز معدود بسیار کمی نخبه دین به ویژه در کردستان، کسی با زندگی و اندیشه‌های اصلاحی آن مصلح بزرگ آشنایی ندارد، هدف از این تحقیق آشنایی و معرفی این شخصیت تأثیرگذار بر جریانات اسلامی در عالم اسلامی و به ویژه در ترکیه و اثبات اینکه بسیاری از آرا و سیاست‌های احزاب اسلامی بخصوص حزب عدالت و توسعه چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی متأثر و منبعث از آرا و اندیشه‌های این روشنفکر د‌ینی است.
کتاب «تأثیر اندیشه‌های سیاسی - اسلامی بدیع‌الزمان سعید نورسی بر اسلام سیاسی در ترکیه با تأکید بر حزب عدالت و توسعه» به بررسی تأثیر تفکرات بدیع الزمان سعید نورسی در تحولات سیاسی صده اخیر کشور ترکیه و بالاخص بر حزب عدالت و توسعه پرداخته است، لذا گستردگی مطالب و ضرورت پرداختن به تمامی متغیرهای مورد نظر ایجاب می‌کند تا این پژوهش در چندین بخش تدوین گردد. به همین منظور مطالب مورد نظر در هشت فصل و به تفصیل ارائه گردیده‌اند.

در فصل اول به بررسی کلیات موضوع پرداخته شده است.
فصل دوم که در حقیقت چارچوب نظری پژوهش می‌باشد، اختصاص به اسلام سیاسی و حضور آن در تاریخ اسلام دارد که در آن به این مسأله پرداخته شده که آیا اسلام ماهیتی سیاسی دارد و یا اینکه دو حوزه متفاوت و مجزای از یکدیگر می‌باشند و بر همین اساس به حضور پررنگ اسلام سیاسی در تاریخ اسلام اشاره گردیده است.
موضوع مطرح شده در فصل سوم همانا زندگی‌نامه‌ی سیاسی، آثار و پیروان بدیع الزمان سعید نورسی است ک در سه قسمت ارائه گردیده است که در اصطلاح «سعید قدیم»، «سعید جدید» و «سعید سوم» نامیده می‌شود و همچنین آثار و نوشته‌های ایشان و جماعت‏‌ها و گروه‌های منشعب شده از تفکرات او نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
در فصل چهارم به سؤال و فرضیه فرعی اول در حوزه بررسی آرا و نظرات نورسی در حوزه نقد و مخالفت با سکولاریسم رادیکال آتاتورکی پاسخ داده شده و تأثیر آن بر اسلام سیاسی با تأکید بر حزب عدالت و توسعه بحث شده است.
در فصل پنجم به سؤال و فرضیه فرعی دوم و بررسی اندیشه‌های سیاسی اسلامی سعید نورسی در حوزه اتحاد اسلامی و همچنین تأثیر این اندیشه بر اسلام سیاسی و حزب عدالت و توسعه پرداخته شده است.
فصل ششم نیز به سؤال و فرضیه فرعی سوم اختصاص یافته است که در ابتدا به اندیشه‌های سیاسی - اسلامی نورسی در حوزه حل مسأله‌ی اقلیت‌‌ها به ویژه کردها و همچنین بررسی تأثیر این اندیشه‌ها بر فضای اسلامی سیاسی با تأکید بر حزب عدالت و توسعه اشاره شده است.
فصل هفتم نیز به بررسی مختصری از زندگی و اندیشه‌های شاخص‌ترین شاگرد کنونی نورسی یعنی فتح الله گولن و تأثیرپذیری جنبش او از اندیشه‌های استادش پرداخته شده است.
در فصل هشتم چکیده‏‌ای از کتاب و یک ضمیمه در خصوص اختلافات اخیر جنبش گولن با حزب عدالت و توسعه و در پایان نیز منابع و مآخذ مورد استفاده ذکر شده‌اند.
دکتر صفر ولد بیگی نویسنده این کتاب، متولد سال 1358 در شهر پاوه واقع در استان کرمانشاه ایران و دانش ‌آموخته رشته‌ی اندیشه سیاسی در اسلام در دانشکده حقوق و علوم اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی تهران است.

تأثیر اندیشه‌های سیاسی اسلامی نورسی بر اسلام سیاسی
واحد نگهداری انبار 001-505
25,000 تومان
معرفی به دوستان