تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع فروزنده، واحد 406
021-66954404
ورود

ثبتدر کتاب «مجموعه مقالات اسلامی» به چند موضوع پرداخته شده، که هر کدام از این موضوعات تحت عنوان مشخصی با مقدمه و توضیحاتی جداگانه به صورت مقاله تحریر شده است.

که به ترتیب- چرا قرآن سخن محمد نیست – عدالت صحابه – تغییر احکام اجتهادی با تغییر زمان – حکم غناء و موسیقی از نظر مذاهب اسلامی – شروط تغییر و تبدیل در موقوفه از نظر مذاهب اسلامی – ماجرای بنی قریظه از واقعیت تا افسانه از جمله موضوع مقالاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی فرار گرفته‌اند.

منزلت صحابه در نزد اهل بیت رضوان اللّه علیهم اجمعین:

علی کرم اللّه وجهه در نهج البلاغة در وصف صحابه رسول خد ا (ص) در پایان خطبه 97 چنین می‌فرمایند: «همانا من یاران پیامبر را دیدم، کسی را نمی‌بینم که همانند آنان باشد. روز ژولیده‌ مرد، گردآلود به شب می‌رساندند و شب را به نوبت، در سجده و یا قیام به سر می‌بردند، گاه پیشانی به زمین می بردند و گاه گونه بر خاک.

از یاد معاد چنان ناآرام می‌نمودند که گویی بر پاره‌ای از آتش ایستاده بودند. میان دو چشمانشان چون زانوی بزان پینه‌بسته بود از طول سجود، اگر نام خدا برده می‏‌شد چنان می‌گریستی که گریبان‌هاشان‌ تر می‌شد و می‌لرزیدند چنان که به زور تندباد لرزه از کیفری که بیم آن را داشته یا امیدی که تخم آن در دل می‌کاشتند. (از بخش عدالت صحابه صفحه 147 و 148)

این کتاب را نشر احسان در 327 صفحه و در سال 1396 به چاپ رسانده است.

مجموعه مقالات اسلامی
واحد نگهداری انبار 001-559
25,000 تومان
معرفی به دوستان