تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع فروزنده، واحد 406
021-66954404
ورود

ثبتگفتمان غالب و حاکم در موضوع ارتداد در طول تاریخ اسلامی همان گفتمان خشونت‌آمیز (قتل) بوده است، البته می‌توان در تحلیلی تاریخی ریشه‌ی حاکمیت این نوع نگاه را به دستگاه سیاسی پیوند داد، زیرا آن‏‌ها با استفاده ابزاری از این مقوله، سرکوب هر نوع مخالفت و اعتراضی را با نام دین و جنگ با ارتداد قداست و مشروعیت بخشیده‌اند و ما علناً مشاهده می‌کنیم که دستگاه سیاسی به طور غیر مستقیم حتی اجازه نداده دیدگاه‌های مطرح‌شده‌ی دیگر در این باب مطرح و بزرگ‌نمایی شوند.

 

حکم مرتد در قرآن | حکم ارتداد در اهل سنت | شبهه حکم ارتداد

در حالی که موضوع حکم ارتداد در طول تاریخ اسلام، یک موضوع اختلافی بوده و دیدگاه‌های گوناگونی در میان صحابه و تابعین و .... راجع به آن مطرح شده است.

آزادی انسان از ارزش‌های والای اسلامی و از اهداف بزرگ آن به شمار می‌آید. آیات قرآن کریم از آزادی انسان دفاع و از آن حمایت می‌نمایند و آن را جوهر انسانیت به شمار می‌آورند. از مهم‌ترین آزادی‏‌هایی که قرآن برای انسان قرار داده، همان آزادی دینداری است و به کسی اجازه نمی‌دهد که آن را آماج تیرهای زهرآگین خود قرار دهد.

دین اسلام پیام آور صلح و آشتی و سراپا محبت و رحمت و احترام است، اما گاهی قضاوت‌های بی‏‌اساس، چهره‌ی مهرآمیز آن را در جامعه دگرگون می‌سازد.

برداشت نادرست از حکم اسلام در موضوع ارتداد سبب شده دشمنان به اسلام حمله‌ور شوند، در حالی که موضوع حکم ارتداد با دستگاه سیاسی پیوند دارد، زیرا حاکمیت با استفاده‏‌ی ابزاری از مقوله‌ی سرکوب، هر نوع مخالفت و اعتراض را با نام دین و جنگ، با ارتداد، مشروعیت بخشیده است.

نگارنده در این کتاب، حقیقت قضاوت درباره‌ی ارتداد را به طور کارشناسانه ریشه‌یابی و تجزیه و تحلیل کرده است.

طه‌جابر علوانی کتاب «پژوهشی درباره حکم ارتداد » را تألیف و علی عزیزی آن را به زبان شیرین فارسی ترجمه کرده و نشر احسان در سال 1388 در قطع رقعی به زیور طبع آراسته است.

پژوهشی درباره حکم ارتداد
واحد نگهداری انبار 000-881
20,000 تومان
Out of stock
معرفی به دوستان