تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع فروزنده، واحد 406
021-66954404
ورود

ثبتکتاب «کیمیای عشق برگزیده تذکرة الاولیاء» برگزیده‌ای است از اقوال و احوال شیرمردان طریق عشق از کتاب تذکرة الاولیای شیخ عطار نیشابوری، این شیدای مسلک عشق مشهورتر از آن است که سطوری در باب وی به نگارش در آید. پیادگان اعوج را در این وادی بیکران مجالی نیست ابوالفوارسی چون عطار را زیبد که با خامه‌ی توانای خود قصب السبق میدان را از آن خود کرده است؛ آن به که به گوش هوش نغمات روحانی و نفحات عرفانی او را بشنویم و ببوئیم.

می‌‏توان گفت که این کتابی است که مخنثان را مرد کند و مردان را شیر‏مرد کند و شیر‏مردان را فرد کند و فردان را عین درد گرداند و چگونه عین درد نگرداند؟ که هر که این کتاب- چنان که شرط است- برخواند و بنگرد آگاه گردد که این چه درد بوده است در جان‌های ایشان که چنین کارها و از این شیوه سخن‌ها از دل ایشان به صحرا آمده است.

در این گزیده سعی شده است بدون تصرف اقوال و حکایاتی برگزیده شوند که بیشتر جنبه تربیتی دارد و معانی واژه‌های دشوار در حاشیه آورده شود. البته بسیاری از اقوال نیازمند تفسیر است که علاقمندان می‌توانند به اصل کتاب تذکرة الاولیا و دیگر کتب عرفانی مراجعه کنند.

فاروق فتحی تهیه و تنظیم کننده این کتاب اهل شهر جوانرود واقع در استان کرمانشاه ایران است.

کیمیای عشق برگزیده تذکرة الاولیاء
واحد نگهداری انبار 000-501
40,000 تومان
Out of stock
معرفی به دوستان