تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع فروزنده، واحد 406
021-66954404
ورود

ثبتچهارشنبه, 16 فروردين 1396

درباره پيوسته‌نويسى يا جدانويسى تركيبات در زبان فارسى اتفاق ‏نظر وجود ندارد. بعضى معتقدند همه كلمات مركب مى‌بايست از هم جدا نوشته شوند مگر در موارد استثنا؛ عده‌اى ديگر معتقدند همه كلمات مركب مى‌بايست پيوسته نوشته شوند مگر در موارد استثنا. امّا فرهنگستان راه ديگرى را برگزيده است و آن اين‌كه قواعدى براى جدانويسى الزامى بعضى كلمات و پيوسته‌نويسى بعضى ديگر تدوين نموده است و در خصوص ساير كلمات اختيار را به نويسندگان واگذار نموده است.