تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع فروزنده، واحد 406
021-66954404
ورود

ثبتکتاب «منطق فهم نسخ در قرآن» ترجمه‌ی فارسی کتاب «حقائق و شبهات حول معنی النسخ فی القرآن الکریم» از مهم‏‌ترین و بلکه اثرگذارترین آثار فکری و معرفتی محمد عماره از نواندیشان معاصر مصری است  که در باب مفهوم نسخ نگاشته شده است.

محمد عماره با رویکردی تحلیلی- استنادی به بررسی مفهوم نسخ در دانش‏نامه‏‌های زبان‏‌شناسی عرب و واکاوی مفهوم‌شناختی آن در منطق و زبان قرآن پرداخته و پاسخی درخور و مستدل به ابهامات و بلکه خلط‏ های صورت‌گرفته در باب مقوله‌ی نسخ ارائه می‏‌کند. وی هم‏چنین به ارزیابی مقوله‏‌ی نسخ به مثابه‏‌ی تبدیل، محو و... در جهان‌بینی اسلامی پرداخته است.

نویسنده به نقد و بررسی نظریه‌ی رایج درباره‌ی مقوله‌ی نسخ در قرآن کریم پرداخته است. نظریه‏‌ی نسخ از مهم‏‌ترین مقولات دانش‏‌های قرآنی است که دانشمندان علوم قرآن و تفسیر و بلکه عموم متفکران مسلمان و حتی غیرمسلمان نیز درباره‏‌ی وقوع یا عدم وقوع آن، دیدگاه‏‌ها و نگره‏‌های متفاوتی ارایه کرده‏‌اند. اغلب اندیشوران در اعتقاد به وجود نسخ هم‌داستان و متفق بوده و اختلاف آن‏‌ها تنها در تعداد و چگونگی آیات منسوخ است. از سوی دیگر، برخی متقدمان و به ‏طور خاص بسیاری از متأخران و نواندیشان دینی قائل به «عدم نسخ» در آیات بوده و بر این باورند که هیچ یک از آیات قرآن نسخ نشده‌اند.

از آنجا که مقوله‌ی نسخ در مباحثات قرآن‌شناسی و بلکه معرفت‏‌شناختی و حتی حوزه‌ی روشن‏فکری و نواندیشی دینی معاصر در کانون بررسی و توجه قرار داشته و پیشینیان و پسینیان هر یک به گونه‏‌ای در باب آن سخن گفته ‏اند، باید با روشی میانه‌‏روانه، بسیاری از جدل‌ها و مناقشات مرتفع گردند که این کتاب در پی آن است.

منطق فهم نسخ در قرآن
واحد نگهداری انبار 001-714
18,000 تومان
معرفی به دوستان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید